Ο προσδιορισμός των όρων χρήσης των υπηρεσιών που η ιστοσελίδα rogada.gr παρέχει, γίνεται με το παρόν. Ειδικότερα: Η παρούσα ιστοσελίδα rogada.gr είναι ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Βερβέρη Π. Ελένη» που εδρεύει στο Αμπελικό, Νομός Λέσβου, Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα, Τ.Κ. 81200 με ΑΦΜ 302313901, ΔΟΥ Μυτιλήνης, τηλέφωνα επικοινωνίας 2252091067. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της και την διάθεση σε αυτούς των αξιόλογων προϊόντων που εμπορεύεται. Οι όροι που έχουν εφαρμογή για την χρήση της υπηρεσίας αυτής, τους οποίους κάθε χρήστης αποδέχεται με την εγγραφή του ανεπιφύλακτα έχουν ως εξής:

Ενημέρωση για τα Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο. Στην rogada.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας όπως επίσης για να διατηρούν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα.

Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στην εταιρεία «Βερβέρη Π. Ελένη» . Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ο τίτλος της παρούσης ηλεκτρονικής τοποθεσίας ιστοσελίδας, οι εικόνες, το λογότυπο, τα διακριτικά σήματα, το λογισμικό και οιαδήποτε βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την λειτουργία της σελίδας, τα κείμενα , τα γραφικά, η εικαστική παρουσίαση, η διάταξη της ιστοσελίδας, οι ήχοι που χρησιμοποιούνται κ.λ.π .Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη των παραπάνω, το μέλος/χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ακόμη ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου του site ανήκει στους προμηθευτές του και χρησιμοποιείται ύστερα από αδεία από αυτούς. Ως εκ τούτου δεν παρέχεται στους χρήστες δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης ή αναδημοσίευσης των πληροφοριών που περιέχονται στο rogada.gr , εκτός εάν έχει παραχωρηθεί προηγούμενα έγγραφη σχετική άδεια του rogada.gr ή των εκάστοτε προμηθευτών του.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας αναλαμβάνουν την υποχρέωση και αποδέχονται και δηλώνουν ότι η πρόσβαση και η χρήση του rogada.gr πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος/χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με νόμο και τα χρηστά ήθη. Κάθε χρήσης/μέλος δεσμεύεται ότι δεν θα το χρησιμοποιεί  για  μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή ή ελληνική νομοθεσία, προσβάλλει συμβατικά ή νόμιμα δικαιώματα τρίτων, προσβάλει κοινωνικές μειονότητες, έθνη, φυλές και θρησκευτικές ομάδες, παρενοχλεί τρίτους και γενικά να το χρησιμοποιεί με τρόπο μη σύννομο και αντίθετο με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Κάθε χρήστης οφείλει και δεσμεύεται όπως δεν θα αποστέλλει στην ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι βλαβερό από τεχνικής πλευράς (όπως ιοί υπολογιστών, ιοί τύπου logic bomb, δούρειοι ίπποι, ιοί τύπου worm, βλαβερά στοιχεία, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα) και το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηθελημένη ή μη ζημία τόσο στο rogada.gr ή/και σε υπολογιστές, ιστοσελίδες κ.λ.π. μελών/επισκεπτών, προμηθευτών όσο και στο όλο σύστημα γενικότερα. Παράλληλα οι χρήστες/μέλη δεσμεύονται να μην ενεργούν με τρόπο που επιβαρύνει άσκοπα – ηθελημένα ή μη – το σύστημα του rogada.gr και την τεχνολογική του υποδομή δημιουργώντας του αδικαιολόγητα προβλήματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση από κάποιο χρήστη μη σύμφωνη με τις προβλέψεις του παρόντος, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται εδώ, το rogada.gr διατηρεί το δικαίωμα  το μεν της αυτόματης διαγραφής του χρήστη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, το δε της διενέργειας κάθε από το νόμο προβλεπόμενης πράξης για την διαφύλαξη των συμφερόντων του και την αποκατάσταση της ζημίας του. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο rogada.gr από την μη νόμιμη ή αθέμιτη χρήση, οφείλει δε να αποζημιώσει το rogada.gr από κάθε ζημία που αυτό θα υποστεί από την συμπεριφορά του. Απαγορεύεται επίσης η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του rogada.gr ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που εμφανίζεται σε αυτό. Ο χρήστης βαρύνεται για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του ως επίσης και για την τυχόν κακόβουλη χρήση της πιστωτικής του κάρτας από τρίτους. Οφείλει δε κάθε δήλωσή του στην ιστοσελίδα, ως επίσης και κάθε προσωπικό του στοιχείο να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής ή παραπλανητική.

Περιορισμός Ευθύνης

Το rogada.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν το rogada.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Το rogada.gr επιπλέον δεν εγγυάται με το παρόν ούτε μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Το rogada.gr δεν έχει καμία ευθύνη για τις τυχόν σχέσεις των χρηστών/πελατών του με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο rogada.gr. Ρητά συμφωνείται επίσης ότι το rogada.gr δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν αστικές απαιτήσεις ούτε για την επανόρθωση τυχόν ζημίας (θετικής, ειδικής ή αποθετικής ή οποιαδήποτε μορφής και από οποιαδήποτε αιτία) χρήστες/πελατών του rogada.gr ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του rogada.gr. Ειδικότερα το rogada.gr δεν έχει καμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα της όπως επίσης εάν τρίτοι παρέμβουν σε αυτές ή στα προϊόντα της και εκδηλωθεί κενό ασφαλείας. Η όποια ευθύνη του rogada.gr , σε περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένος δόλος του που προκάλεσε την ζημία στον χρήστη/πελάτη εξαντλείται στην αποκατάσταση της τυχόν θετικής ζημίας του πελάτη/χρήστη που βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με τον δόλο του.

Τροποποίηση όρων

Το rogada.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους , σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τα μέλη/χρήστες/πελάτες οι οποίοι θα ενημερώνονται από ειδικούς χώρους στην ιστοσελίδα για τις γεννώμενες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες/μέλη χωρίς να μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία εξαίρεση. Οι χρήστε/μέλη/πελάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του rogada.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν Συμφωνητικό όπως επίσης και κάθε τυχόν σχέση συμβατική ή εξωσυμβατική μεταξύ του rogada.gr και των μελών/χρηστών/πελατών του, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την εκδίκαση τυχόν διαφοράς, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης.

Επίσης, για θέματα επίλυσης διαφορών, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR), στο link https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false