Εδαφοβελτίωση

Η βιολογική καλλιέργεια αποκλείει την οποιαδήποτε χρήση χημικών ουσιών. Η οικογένεια μας χρησιμοποιεί φυσική οργανική κοπριά από κότες και πρόβατα δικά μας για τη λίπανση των ελαιόδεντρων.

Αμέσως μετά τη συγκομιδή, για να επωφεληθούμε από τις βροχοπτώσεις, αρχίζει η διανομή της κοπριάς. Φορτώνοντας τα αυτοκίνητα μας και με τη βοήθεια ενός μικρού μεταφορέα διανέμουμε, με πολύ κόπο, την κοπριά ακόμα και στα πιο δύσβατα σημεία.

Παράλληλα ένα σκαπτικό μηχάνημα, καθοδηγούμενο από τον πατέρα ιερέα Στράτη, ακολουθεί σκάβοντας το έδαφος για καλύτερο αερισμού και μεγαλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών.

Γνωρίστε τα προϊόντα μας!