Καλλιέργεια

Η καλλιέργεια της ελιάς δεν ξέρει από διακοπές. Και στις τέσσερις εποχές του χρόνου εργαζόμαστε μέσα στα ελαιοκτήματα.

Από το τέλος του φθινόπωρου αρχίζει η συγκομιδή του καρπού διαρκώντας συνήθως μέχρι το μέσο του χειμώνα. Έπειτα, αμέσως μετά από τη συγκομιδή, ξεκινά η θρέψη των ελαιόδενδρων με καλά χωνεμένη κοπριά από κότες και πρόβατα βιολογικής εκτροφής που αποτελεί φυσικό οργανικό εδαφοβελτιωτικό. Ταυτόχρονα γίνεται και το σκάψιμο του εδάφους, το οποίο βοηθάει στον αερισμό του και στην καλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών.

Στη συνέχεια αρχίζει το κλάδεμα, όπου ο παραγωγός ανάλογα με το είδος κλαδέματος που πραγματοποιεί δίνει σχήμα στο δέντρο, ώστε να αυξήσει την ποιότητα του προϊόντος και να αφαιρέσει ασθενικά και γέρικα κλαδιά.
Ακόμα και μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού οι εργασίες δεν σταματάνε. Η αραίωση και κορφολόγηση λαίμαργων βλαστών είναι αναγκαία. Απαραίτητος είναι και ο καθαρισμός των χωραφιών, που τελειώνει λίγο πριν από τη συγκομιδή, χωρίς να διαταράξει τον φυσικό πλούτο της χλωρίδας και την βιοποικιλότητα.

Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η διαδικασία βιολογικής καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας ελαιολάδου απαγορεύει αυστηρά την χρήση χημικών ουσιών σε όλα τα στάδια παραγωγής του, με την εταιρεία πιστοποίησης και παρακολούθησης βιολογικού ελαιολάδου ‘’ΔΗΩ’’ να πραγματοποιεί συχνά αιφνίδιους εξονυχιστικούς ελέγχους, παίρνοντας δείγματα φύλλων ελιάς, χώμα από πολλά σημεία του ελαιώνα και ιδίως ελαιόλαδο.

Γνωρίστε τα προϊόντα μας!