Καθαρισμός

Ο καθαρισμός των ελαιοκτημάτων γίνεται αποκλειστικά με βιολογικό τρόπο.

Απομακρύνουμε τα λαίμαργα από τη βάση του κορμού και τα ζιζάνια από το έδαφος με χειρωνακτική εργασία.

Προσέχουμε να μην διαταραχθεί η βιοποικιλότητα του εδάφους και αφαιρούμε μόνο ότι είναι απαραίτητο και συμβάλλει στη βελτίωση της συγκομιδής.

Γνωρίστε τα προϊόντα μας!