Καλλιεργούμε βιολογικά με αποδείξεις..

 

Καλλιεργούμε αυστηρά βιολογικά, χωρίς κανένα ίχνος φυτοφαρμάκων και με αποδείξεις.
Η υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από την διατροφή του. Όπως έλεγε ο Ιπποκράτης “φάρμακο ας γίνει η τροφή σας, και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας”.

Όταν λέμε βιολογικό το αποδεικνύουμε, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και με επιστημονικές αναλύσεις.. μηδέν φυτοφάρμακα.

Η πρόσφατη ανάλυση του ελαιόλαδου μας απέδειξε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος υπολειμμάτων σε φυτοφάρμακα.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *